Γιώργος Φίλης: Να φέρουμε την Ινδία στο Αιγαίο Πώς πρέπει να είναι η συμμαχία με τη Γαλλία