Γιώργος Ρωμανός: Χάγη και με κάτω από 6 μίλια, όπως ο ΓΑΠ, μέσω διερευνητικών; Μεθόδευση με τεχνική