Η Άννα Θεολόγου για την καταγγελία για σύγκρουση συμφερόντων