Οι δασικοί χάρτες και τα προβλήματα απο τον σχεδιασμό