Οι δυσκολίες των νέων επιχειρηματιών εν μέσω πανδημίας