Η Δρ. Ειρήνη Χριστάκη για επιστροφή μαθητών στα σχολεία