Η Δρ. Κολιού για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας