Οι ερευνητές μελετούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στα παιδιά