Οι Γεωπολιτικές ισορροπίες μετά τις Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ