Η ιστορία της διατηρητέας οικίας στην οδό Ισοκράτους που κατεδάφισε η Αρχιεπισκοπή