Η πληρότητα των φραγμάτων σε σχέση με την περσινή περίοδο