Η Πορεία της επιδημίας στη Κρήτη και ο προβληματισμός για τις ανοικτές εστίες