Η Πράσινη και η Ψηφιακή Μετάβαση οι βασικοί πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε…