Η πρωταθλήτρια στην ποδηλασία Βαρβάρα Φασόη στην «Κρήτη Σήμερα»