Οι προβληματισμοί και οι απορίες για τα εμβόλια στις Αντιθέσεις