Η θέση της Αστυνομίας για τον τραυματισμό πολιτών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας