Οι θέσεις της ε/κ πλευράς στο τραπέζι της πενταμερούς