Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου | 01/02/2021 | ΕΡΤ