Υπογραφή συμβολαίου για αντιπλημμυρικά έργα στη Λεμεσό