Κοινή στέγη για τρεις θρησκείες θα δημιουργηθεί στο Βερολίνο…