Κοινωνικές ανισότητες και πανδημία: Στη Γαλλία τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι άστεγοι…