Λεωφόρος Μακαρίου: Μέρος της ανάπλασης η αποκοπή δέντρων