Λύση για τους άστεγους με “όχημα” την ιδιωτική πρωτοβουλία