Μ. Στεφανουδάκης: Ενας πρωταθλητής πρώτυπο εντός και εκτός σταδίων