Μαργαρίτα Κυριάκου για χαλαρώσεις μέτρων και διευκρινίσεις