Με 22 μαχαιρίες σκότωσε τη γυναίκα του και με άλλες 5 τον γιο του