Μεγάλες καταστροφές από τη “Μήδεια” στις καλλιέργειες | 16/02/2021 | ΕΡΤ