Μελέτη: Αυξημένος ο κίνδυνος άνοιας για ανθρώπους με προδιαβήτη