Μεταφέρεται το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Θεόδωρος Κοκκινίδης στην Καβάλα;