Μυστήριο παραμένει η προέλευση του κορωνοϊού, “αθώες” οι νυχτερίδες