Μόλις 3 τα θετικά σε 192 rapid tests στη Νέα Πέραμο Καβάλας