Νέες ιατρικές ανακαλύψεις – Η υπέρταση προκαλεί καρδιακή αρρυθμία