Ο Απόστολος Αποστολίδης για δυσκολίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης