Ο Χρίστος Διομήδους για τα αναδρομικά συνταξιούχων του ΕΕΕ