Ο Δικηγορικός Σύλλογος για τα μέτρα κατά της διαφθοράς