Ο Δρ. Διέτης οι συστάσεις και τα πρωτόκολλα για όσους έχουν νοσήσει