Ο γιατρός της Αναστασίας Δημητριάδου στο Μεσημέρι και Κάτι