Ο Υπουργός Εξωτερικών για «βρετανική φόρμουλα» στο Κυπριακό