Ο Λουκάς Φουρλάς για την καταπολέμηση του καρκίνου