Ο νομικός Χριστόφορος Χριστοφή για τα επεισόδια στη Λευκωσία