Ο νομικός Χριστόφορος Χριστοφή για τη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς