Ο Πρόδρομος Προδρόμου για την αύξηση έκτακτου επιδόματος σε καλλιτέχνες