Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας στο Ena Live News