Ο ρόλος της Αστυνομίας και ο τρόπος που έδρασε σε παρόμοιες συγκεντρώσεις