Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στους Εργάτες