Πανδημία και αμφιλεγόμενες πηγές ενημέρωσης | 08/02/2021 | ΕΡΤ