Παρίσι: Μια ευρηματική «Αΐντα» στην Όπερα της Βαστίλης