Πετρίκκος για μεταλλάξεις και πορεία πανδημίας στην Κύπρο