Πέτρος Καραγιάννης για μέτρα και επιδημιολογική εικόνα