Πιο αυσηρά περιοριστικά μέτρα σε επαρχίες της Γαλλίας και της Πολωνίας…